Skip to content
Bezpecnost solnej jaskyne

Aktuálne používame na zvýšenie bezpečnosti ďalšie výnimočné prostriedky:

  • dezinfekciu priestoru soľnej jaskyne zabezpečujeme vysoko účinnou zmesou 100% prírodných esenciálnych olejov Protect formou aromaterapie aj počas pobytu v soľnej jaskyni
  • dezinfekciu kontaktných plôch zabezpečujeme elixírom s aktívnym nanostriebrom s kyslíkom, ktorý funguje priam zázračne v boji s rôznymi mikróbami – baktériami, plesňami a vírusmi. Pri laboratórnych testoch zničil elixír 100% patogénov, s ktorými prišiel do kontaktu v Petriho miskách.

Naša soľná jaskyňa má všetky certifikáty, ktoré zaručujú jej kvalitatívne, bezpečnostné a hygienické parametre.

Pri budovaní boli použité výhradne prírodné materiály (bez použitia polyuretánovej peny a lepidiel). 

Na stenách sú do drevených trámoch zabudované soľné kvádre až do hĺbky 20 cm, ktoré sú vzájomne spojené soľou. Táto soľ pochádza zo soľných baní v Klodave, ktorá je známa vysokou kvalitou. Je to tá istá soľ, ktorá lieči ľudí v známom sanatóriu vo Wieličke (https://health-resort.wieliczka-saltmine.com/).

V stenách a v štyroch drevených fakliach svietia himalájske soľné lampy.

Vlhkosť ovzdušia zabepezpečuje zvlhčovač ovzdušia s vložkou mikrostriebra a studnička, v ktorej cirkuluje slaná voda.

Strop pripomína svojím dizajnom prírodné jaskyne. Kvaple sú vytvarované z papiera a pletiva, a na nich sú dve vrstvy:

  • hygienický náter pre použitie na miestach, kde sa vyžaduje dodržiavanie  prísnych hygienických podmienok

  • soľ z Klodavy.

Na podlahe je vrstva kryštalickej himalájskej soli  v celkovej hmotnosti cca 600 kg. Táto soľ sa v pravidelných intervaloch mení.

Celková hmotnosť soli v soľnej jaskyni je 4 tony.

Soľná jaskyňa je vybavená špeciálnym filtračným systémom, ktorý sa spúšťa po každom vstupe a zabezpečuje výmenu vzduchu.

Aj keď v soli väščina baktérií nemôže prežiť, preventívne používame na dezinfekciu prostredia germicídnu lampu.

Germicídny žiarič alebo tiež Germicídna UV lampa je špeciálna lampa, ktorá vyžaruje ultrafialové žiarenie v spektre C ( UVC ) s vlnovou dĺžkou 253,7 nm svetla. Toto žiarenie likviduje baktérie a ich spóry, plesne a mikroorganizmy. Používa sa pre sterilizáciu plynov, kvapalín, povrchov predmetov a tam, kde je potrebné sterilné prostredie, najčastejšie v zdravotníctve a potravinárstve.